Vorming en training

Vogels

Vorming en training

Speelgoed

Vaak wordt ons verteld dat een papegaai niet wil spelen met speelgoed. Dit gebrek aan speelgedrag is een van de grootste risicofactoren voor de ontwikkeling van verenplukgedrag! De verrijking met nieuw speelgoed en de interactie daarmee moet daarom worden beloond. Papegaaien houden van dingen die gemakkelijk kapot gaan. Sommige papegaaien houden van papier, karton of een lege wc rol. Anderen vinden standaardspeeltjes weer leuker. Kijk wat de belangstelling wekt van uw vogel. U zult een grote variëteit aan speelgoed nodig hebben. Prikkel deze interesse met extra aandacht of wat lekkers.

Internetwinkels bieden tegenwoordig een grote variatie aan speelgoed. Een erg leuk boek van Kris Porter ”Parrot Enrichment Activity Books”, is gratis te downloaden via www.parrotenrichment.com .
Uit onderzoek is gebleken dat papegaaien de meeste moeite willen doen voor “ sociale verrijking”. Het verkrijgen van sociaal contact met mensen, soortgenoten, maar ook het verkrijgen van meer bewegingsruimte, inclusief de mogelijkheid om te vliegen, blijken voor uw papegaai erg belangrijk!

Nieuw speelgoed kan soms angstreacties geven bij vogels. Ziet u een angstreactie, plaats dan het nieuwe speelgoed op een afstand zó ver van de kooi dat u geen angstreactie meer ziet. Plaats het daarna elke dag dichterbij afhankelijk van de reactie van uw vogel. Uiteindelijk kunt u het in de kooi hangen. Als uw vogel eraan gewend is dat u regelmatig nieuwe dingen geeft, kunt u nieuwe dingen sneller introduceren.

Ongewenst gedrag afleren, negeren

Elk gedrag dat beloond wordt, zal steeds vaker voorkomen. Een verenplukkende papegaai krijgt gemakkelijk aandacht van ons en zo kunt u eenvoudig de oorzaak zijn van het ongewenste gedrag. Want LET OP: negatieve aandacht is ook aandacht en dus een beloning. Ga dan ook niet roepen of een andere vorm van straf bedenken zoals een doek over het hok of verplaatsen van het hok. Probeer het verenplukken volkomen te negeren. Als uw papegaai even stopt met plukken, probeer hem dan af te leiden. Dit kan met geluid of visueel. Bijvoorbeeld een lepel tegen een pan. Hij zal geen idee hebben dat deze afleiding te maken heeft met zijn verenplukken. Kijkt hij op of krijgt hij uw aandacht, beloon hem dan met: “goed zo”. Benader daarna uw papegaai met een speeltje of iets anders van zijn interesse. Neemt hij het aan en begint hij ermee te spelen, prijs hem en loop weg. Als hij het niet aanneemt of direct laat vallen, laat hem op uw hand stappen en zet hem op een andere stok. Herhaal deze procedure steeds opnieuw. Het vereist een constante benadering. Als u dit lang genoeg volhoudt, kunt u met effect dit patroon doorbreken.

Vorming en trainingsgedrag

Een papegaai die zichzelf vermaakt met zijn veren is meestal een papegaai die de hele dag op dezelfde plek zit en geen interactie heeft met speelgoed of andere verrijkingsvoorwerpen. Door positieve aandacht te trekken, vergroot u de kans sterk om het aangeleerde gedrag weer af te leren. Voordat u met de training begint, moet u eerst ontdekken welke beloning hij erg leuk vindt. Meestal is dit etenswaar zoals stukjes noot of zonnepitjes. Als u niet weet wat uw papegaai lekker vindt, laat hem dan zelf kiezen. Geef een keuze uit ongeveer 5 handige en gezonde snoepjes die u zou kunnen geven. Geef deze als hij honger heeft. Kies het snoepje dat hij steeds als eerste pakt, als vaste beloning voor de training. Geef deze snoepjes NOOIT op een ander tijdstip zonder training!

Leren met speelgoed

Speelgoed is saai als je er niets mee doet. Een bal voor de hond wordt pas interessant als u daar iets mee doet, zoals gooien of verstoppen. Zo werkt het ook bij een papegaai. Heeft u speelgoed gekocht voor de papegaai, geef het dan niet direct. Haal het af en toe te voorschijn en ga er mee spelen terwijl de papegaai dat kan zien.
Als u eenmaal van alles in huis heeft, moet u de papegaai goed observeren en belonen als hij interesse toont. Om dat goed te kunnen doen, moet de papegaai in de woonkamer staan of in de ruimte waar u het meest verblijft. Als hij interesse toont in één van de speeltjes beloont u dat met: “goed zo!” en loopt u erheen om hem te belonen met één van uw snoepjes. Als het werkt hem te interesseren, zal hij snel leren dat interactie met speelgoed zijn eigen beloning geeft.

Belonen van signaal gedrag

Al het gedrag dat we graag zien, zoals het op de hand stappen of terug naar de kooi gaan als we dat vragen, zal moeten worden beloond. Als we dat niet doen, vermindert dit wenselijke gedrag op termijn. Zeker bij een papegaai die veren plukt, mogen we geen mogelijkheid achterwege laten om dit signaalgedrag te belonen. Datzelfde geldt voor het van de hand in de kooi stappen. Een gedrag waar veel papegaaien zich tegen verzetten, dient te worden beloond met: ”goed zo” of iets lekkers.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons altijd bellen!
Veel succes!