Verenplukgedrag

Vogels

Gedrag

Verenplukken

Er zijn 3 mogelijke oorzaken te bedenken die alle 3 afzonderlijk kunnen leiden tot plukgedrag. Vaak spelen deze niet alleen, maar ook gezamenlijk een rol. Het is belangrijk te weten wat bij uw vogel de oorzaak is om het probleem op te kunnen lossen.

– Stress door lichamelijke oorzaken of ziekte, bijvoorbeeld jeuk ten gevolge van parasieten.

– Stress door omgevingsgebonden factoren.

– Incomplete voeding.

De meest voorkomende oorzaken van veren plukken, zijn incomplete voeding en omgevingsgebonden stressfactoren.

Lichamelijke stress

Alle onderliggende  ziekten kunnen bij vogels plukgedrag tot gevolg hebben. We spreken dan van lichamelijke stress als oorzaak. Ga dus altijd eerst met uw vogel naar een vogeldierenarts om eventuele ziekten uit te sluiten. Deze zullen eerst moeten worden behandeld om het verenplukken op te kunnen lossen.

Indien er geen onderliggende ziekte of slechte voeding meespeelt, zien we vaak dat omgevingsgebonden stress de boosdoener is. Vooral papegaaien zijn hier gevoelig voor, bijvoorbeeld door verveling.

Psychische stress

Kromsnavels zijn in de natuur erg gebonden aan regelmaat in hun leefpatroon. Iedere dag moet eigenlijk hetzelfde ingedeeld worden. Dat betekent op dezelfde tijd eten geven. Op dezelfde tijd het licht aan en uit, ook in het weekend. Op dezelfde tijd een badje en op dezelfde tijd een spelletje gaan doen. Ons onregelmatige leven is erg lastig te combineren met het leefpatroon van vogels.

Zorg daarom voor een lichtschakelaar met tijdklok zodat iedere dag even lang is, ook in het weekend en tijdens vakanties!

Ook moet het leven voor uw vogel niet te saai zijn. Voor de behandeling van deze stress en aangeleerde gewoonte is een gedragsverandering nodig die we kunnen bereiken door middel van het aanbrengen van verrijking en training.

Behandeling van verenplukken door stress

Vaak wordt gezegd dat plukgedrag een gewoonte is geworden. Het is belangrijk te beseffen dat afwijkend gedrag waarde moet hebben voor de vogel/papegaai. Als dat niet zo was, dan zou het niet doorgaan! Het gedrag zal alleen worden gestopt of opgegeven als hij of zij leert dat ander gedrag beter of leuker is. Deze gedragsverandering moet opnieuw worden aangeleerd. Hieronder zullen verschillende veranderingen worden uitgelegd die kunnen worden toegepast.