Sponsering

Dierenkliniek breda en Belgica de Weerd sponsoren sinds 2007 verschillende projecten van Jane Goodall.
Dierenkliniek Breda sponsort Jane GoodallJane Goodall geboren te Londen, 3 april 1934, was al sinds haar jeugd geïnteresseerd in dieren. De antropoloog Louis Leakey heeft haar daarom, en vanwege haar secretariële opleiding, als zijn secretaresse meegenomen naar Kenia in 1957 en 1958. Dit heeft ertoe geleid dat Jane Goodall de chimpansees van Gombe Stream National Park vanaf juli 1960 is gaan bestuderen.

Leakey heeft er ook voor gezorgd dat Jane Goodall terugkeerde naar het Verenigd Koninkrijk, waar ze haar doctoraat in de ethologie van de Universiteit van Cambridge in 1965 haalde. Dit zonder dat ze ooit heeft gestudeerd.

Jane Goodall heeft, in tegenstelling tot de toen gangbare praktijk van het toekennen van nummers, namen gegeven aan dieren. Deze vermenselijking betekende een breuk met de toenmalige wetenschappelijke traditie, die erg argwanend stond tegen beschrijvingen van chimpanseegedrag in termen van menselijke drijfveren en emoties. Deze benadering is echter zeer vruchtbaar gebleken en wordt tegenwoordig over het algemeen door ethologen toegepast.

Één van de grootste bijdragen van Jane Goodall was de ontdekking dat chimpansees werktuigen maken én gebruiken. Sommige chimpansees gebruiken takjes en twijgen om termieten te vangen. De twijgjes worden in gaten gestoken waar zich termieten bevinden. Het twijgje wordt vervolgens met termieten bedekt, en teruggetrokken en leeggegeten door de chimpansee. Tot deze ontdekking werd gedacht dat alleen mensen werktuigen gebruikten.

Ook heeft ze ontdekt dat chimpansees soms vlees eten, gemeenschappelijk op jacht gaan en oorlog voeren met andere apensoorten en groepen chimpansees.Hoe langer Jane’s onderzoek verdergezet wordt, hoe meer gelijkenissen er opduiken tussen de chimpansee en de mens.

Vanuit haar harmonische relatie met de natuur geeft Jane Goodall ons inzicht in haar opvattingen over zaken als aantasting van het milieu, ongelijkheid, materialisme, en steekt ze alle mensen die zich inzetten voor de vernieuwing van de aarde een hart onder de riem-want zij zijn degenen die daadwerkelijk hoop voor de toekomst creëren.

In 1977 stichtte Jane het “Jane Goodall institute” op een non-profitorganisatie met 31 vestigingen over de hele wereld. Het doel hiervan is mensen ertoe aan te zetten om actie te ondernemen zodat de wereld een betere plek wordt voor alle levende wezens. Hierbij gaat de bescherming van de leefomgeving van de chimpansee hand in hand met de verbetering van de levensomstandigheden van de Afrikaanse bevolking. Het ondersteunt tevens projecten die voor de opvang van weeschimpansees zorgen en organiseert “Roots en Shoots” programma’s om jongeren in de hele wereld bewuster te maken.