Bloedonderzoek

Bloedonderzoek

In de meeste gevallen levert een algemeen klinisch onderzoek genoeg informatie op om een diagnose te stellen en een behandeling te starten. Soms is het echter nodig om verder onderzoek te doen zoals bijvoorbeeld een bloedonderzoek.

Voor een bloedonderzoek nemen we uiteraard een beetje bloed af. Afhankelijk van welke onderzoeken we moeten doen, worden er verschillende buisjes gevuld met bloed. Bij de hond wordt er bloed afgenomen uit de hals of uit één van de voorpoten, bij de kat meestal uit de hals (omdat we hier grotere hoeveelheden in één keer kunnen afnemen).

Wij beschikken bij Dierenkliniek Breda over een eigen in huis laboratorium IDEXX Vetlab Station. We kunnen een beperkt of een uitgebreid bloedonderzoek uitvoeren afhankelijk van wat er bepaald moet worden. De volgende onderzoeken kunnen in huis gebeuren en de  resultaten zijn dus ook dezelfde dag nog bekend:

Biochemie: leverwaarden, nierwaarden, eiwitten, glucose
Electrolyten: Natrium, Kalium, Calcium, Chloor
Haematologie (rode bloedcellen, witte bloedcellen, bloedplaatjes)
Infectieuze aandoeningen bij de kat: Kattenaids (Feliene Immunodeficiëntie Virus) en Leukemie (Feliene Leukemie Virus)

Als er nog andere onderzoeken nodig zijn, dan wordt het bloed opgestuurd naar een extern laboratorium en hebben we vaak binnen één tot twee dagen de uitslag.

Klein of groot bloedonderzoek

Klein of groot bloedonderzoek

Bij een klein bloedonderzoek bepalen we de nierwaarden, leverwaarden, suiker, totale eiwitgehalte en albumine in het bloed.
Dit bloedonderzoek raden we aan bij dieren die we onder narcose brengen zodat we op basis van deze resultaten een zo veilig mogelijke anesthesie kunnen garanderen. Maar ook bij dieren die verdacht zijn van nierproblemen, leverproblemen, suikerziekte of eiwitverlies, levert dit bloedonderzoek soms al waardevolle informatie.

Soms geeft het klein bloedonderzoek onvoldoende informatie of duidelijkheid omtrent het ziektebeeld van uw huisdier en is het nodig om een groot bloedonderzoek uit te voeren. Bij een groot bloedonderzoek testen we, naast de waardes van het klein bloedonderzoek, ook waardes van de alvleesklier, totaal bilirubine, natrium, kalium, chloor, fosfor, calcium, cholesterolgehalte en de haematologie van uw huisdier. Haematologie is het deel van het bloedonderzoek dat ons een beeld geeft over afwijkingen in het bloed zelf, de bloedvormende organen en de lymfeklieren.

Schildklier

Bij katten komt vaak een te snel werkende schildklier voor en bij honden vaak een te traag werkende schildklier. Het schildklierhormoon, thyroxine (T4), kan in het bloed bepaald worden. Katten met hyperthyroïdie (of een  te snel werkende schildklier) hebben gestegen waarden van dit hormoon in het bloed. Honden met gedaalde waarden van dit hormoon in het bloed EN met gestegen waarden van het Thyroïd Stimulerend Hormoon (een hormoon dat in de hersenen wordt aangemaakt en de schildklier aanstuurt om schildklierhormonen te produceren) hebben met zekerheid een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie).

Alvleesklier

Een ontsteking van de alvleesklier is een pijnlijke aandoening die regelmatig bij katten en soms bij honden voorkomt. Katten met een ontsteking van de alvleesklier (pancreatitis) eten dikwijls slecht en geven soms ook over. Vaak hebben ze milde afwijkingen op algemeen bloedonderzoek. Pancreas-specifieke lipase (feliene pancreas lipase of fPLI) in het bloed, geeft ons een betrouwbare diagnose van een pancreatitis.

ProBNP

Er zijn bepaalde markers in het bloed die aangeven of het  hart in de problemen zit, of op korte termijn gaat komen. De meest gemeten markers voor het hart zijn  proBNP en troponine. Deze stoffen komen vrij uit de hartspier en indien deze verhogen in het bloed, is dit soms een indicatie om het hart verder te onderzoeken.

Voor dit onderzoek wordt een beetje bloed afgenomen uit de hals of de poot. Dit bloed wordt opgestuurd naar het laboratorium en binnen enkele werkdagen hebben we de uitslag.