Specialisme

Honden

Neurologie

Epilepsie

Epilepsie is een aandoening waarbij er plots elektrische ontladingen in groepen hersencellen herhaald gaan optreden. De storing in elektrische geleiding kan beperkt blijven tot een deel van de hersenen of over de gehele hersenen optreden. Dit is het verschil tussen een partiële epileptiforme aanval en een gegeneraliseerde epileptiforme aanval.

Wat is de oorzaak van epilepsie?

Epilepsie kan optreden zonder aanwijsbare oorzaak (primaire epilepsie). Dit treft meestal honden op een leeftijd tussen 6 maanden en 5 jaar. Het gaat vaak om gegeneraliseerde aanvallen en de frequentie van aanvallen neemt gedurende de levensduur toe. Deze vorm van epilepsie ziet men bij bepaalde hondenrassen vaker, zoals bijvoorbeeld de Ierse Setter, Labrador, Golden Retriever, Border Collie, Boxer, Duitse Herder, Poedel, Fox terrier …

Epilepsie kan optreden ten gevolge van een onderliggende oorzaak (secundaire epilepsie). Dit kan ten gevolge van een probleem in de hersenen zelf zijn of ten gevolge van een probleem ergens anders in het lichaam. Denk bijvoorbeeld maar aan nierproblemen, leverproblemen, suikertekorten …

Symptomen van epilepsie:

Bij een partiële aanval is uw hond bij bewustzijn, maar kan hij uiteenlopende klachten vertonen zoals bijvoorbeeld kwijlen, trillen, met de tanden klapperen …

Bij een gegeneraliseerde aanval reageert uw hond niet meer op u; er is een periode van bewustzijnsverlies. Uw hond kan tijdens zo’n aanval abnormaal gedrag vertonen, kan urine en/of ontlasting laten lopen, kwijlen, vocaliseren, fietsende bewegingen maken met alle poten of de poten kunnen verstijven …

Bij een gegeneraliseerde epileptiforme aanval kan je vaak drie fasen onderkennen:

  • Pre-ictale fase: dit is de fase die de aanval voorafgaat. Uw hond kan onrustig gedrag vertonen, wat drukker zijn of wat aanhankelijker zijn. Deze fase kan enkele minuten of enkele dagen duren.
  • Ictale fase: dit is de aanval zelf. De symptomen zoals hierboven beschreven treden op. Dit duurt enkele seconden tot minuten.
  • Post-ictale fase: dit is de fase die na de aanval optreedt. Uw hond kan verward zijn, soms moeite hebben met lopen, agressief zijn, slaperig of onsrustig zijn. Deze fase kan afwezig zijn, enkele seconden tot dagen duren.

De dierenarts sluit eerst de onderliggende oorzaken van epilepsie uit, maar ook aandoeningen die gelijkaardige symptomen kunnen veroorzaken, zoals bijvoorbeeld hartaandoeningen (hierbij treden soms ook flauwtes of aanvallen op ten gevolge van circulatie-stoornissen). Indien het verder onderzoek geen aanwijsbare oorzaak aantoont, spreken we van primaire epilepsie.

Indien er onderliggende oorzaken worden gevonden voor epilepsie, moeten deze behandeld worden. Honden met primaire epilepsie zullen levenslang medicamenteus behandeld moeten worden. De ergheid en de frequentie van de aanvallen trachten hierbij verminderd te worden. De honden kunnen we jammer genoeg niet genezen van de aandoening. Er bestaan verschillende anti-epileptische medicijnen welke in overleg met de eigenaar kunnen worden opgestart. Bij de opstart van bepaalde medicijnen zijn regelmatige bloedcontroles noodzakelijk.

Discus hernia

Aan deze pagina wordt gewerkt…